Com escollir un fons d’inversió? 5 indicadors clau

Medpatrimonia

22 maig 2024

El primer pas és determinar quina és la distribució d'actius (asset allocation) que s'ajusta millor a les teves necessitats i el teu perfil de risc. A l'hora d'escollir un fons o un altre, hi ha múltiples ràtios i indicadors per avaluar l'atractiu del fons. A continuació, te n’expliquem els cinc que considerem clau per a l'inversor.

 

5 indicadors clau per analitzar un fons d'inversió 

 

Rendibilitat

A l'hora de decantar-te per un fons d'inversió (o en general, per qualsevol producte financer) és freqüent que et fixis en quina ha estat la seva evolució en el passat. El problema és que la immensa majoria dels partícips només mira l'evolució del fons en un període concret i generalment recent. És aconsellable analitzar la rendibilitat a períodes més llargs: a 3, 5 i 10 anys, per assegurar-se que el fons és rendible i que aquesta rendibilitat és consistent en el temps.

Per valorar la rendibilitat s’ha de fer en termes absoluts i en relació amb la mitjana dels fons de la categoria. En el cas dels fons de gestió activa, cal comparar-los amb el seu índex de referència.

 

Volatilitat

Rendibilitat i risc són dues cares de la mateixa moneda. És important que el fons on inverteixis ofereixi retorns atractius, però també és important el risc de cada fons (que dependrà del perfil d'inversor). Per mesurar aquest risc, l’indicador clau és la volatilitat.

La volatilitat, igual que el risc, no és una cosa dolenta en si mateixa. De fet, com més risc tingui un fons, més potencial de rendibilitat tindrà. L'ideal és que el fons sigui capaç d'optimitzar al màxim aquest binomi: obtenir la màxima rendibilitat amb el menor nivell de volatilitat possible.

 

Alfa i beta

El concepte d'alfa mesura la rendibilitat que ha obtingut el fons respecte de l'índex de referència.

La beta, per la seva part, mesura el risc, és a dir, si el producte és més o menys volàtil que el seu índex de referència.

Aquesta variable es mesura sobre el valor 1, que representa la volatilitat de l’índex. Així, una beta superior a 1 implica que el fons té una volatilitat superior a la de l’índex. I si és inferior, és que el fons és menys volàtil.

 

Ràtio de Sharpe

Aquesta ràtio permet posar en relació els dos conceptes clau: la rendibilitat i el risc i és molt útil a l'hora de comparar uns fons amb d’altres dins de la mateixa categoria.

Es calcula dividint l'excés de rendibilitat del fons (és a dir, tota la rendibilitat que ha generat per sobre de la que ofereixen els actius sense risc), entre la volatilitat.

Com més gran és la ràtio de Sharpe, millor és la rendibilitat del fons en relació amb la quantitat de risc que ha hagut d'assumir.

 

Màxima caiguda (Drawdown)

Aquest indicador serveix per analitzar el nivell de risc del producte i saber si és adequat al teu perfil. Indica el màxim nivell de pèrdua percentual que ha experimentat el fons en el passat, cosa que no treu què posteriorment el fons s'hagi pogut recuperar.

Per fer una bona valoració del drawdown, cal tenir en compte dos factors:

- El període temporal en què s'ha produït la màxima caiguda. Per exemple, l'any del COVID-19, en què totes les borses van caure amb força.

- Comparar el drawdown a diferents fons de la mateixa categoria. Així podràs saber si un fons ha experimentat un daltabaix més fort que un altre, encara que tots dos hagin acabat aconseguint la mateixa rendibilitat.

 

Com et podem ajudar des de Medpatrimonia

A Medpatrimonia posem a la teva disposició el nostre equip d'assessors per analitzar el teu perfil i oferir-te la solució òptima a la gestió del teu patrimoni. Com a Agent Financer d'Andbank España, entitat de banca privada i autoritzada per realitzar assessorament financer i gestió d'inversions, et donem accés a una àmplia gamma de productes financers i oportunitats d'inversió: més de 6.000 fons d'inversió de 200 gestores internacionals i més de 100 plans de pensions de 17 gestores diferents.

Si estàs interessat en obtenir més informació sense compromís, envia el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat contactarà amb tu.

 

Medipatrimonia Invest, SL (*) ("Medpatrimonia"), com a Agent Financer d’Andbank España Banca Privada SAU (**), intervé en la comercialització i assessorament dels seus productes i Serveis financers. (*) Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1a. (**) Andbank Espanya Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicili social: Passeig de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.—Codi Entitat Bancària BdE, 0200.—Dades registrades: Reg. Mercantil Madrid, Full M-770821, Volum 43696, Foli 196.