Principals conceptes d'inversió que has de conèixer

Medpatrimonia

26 juny 2023

La inversió és el procés de comprar actius amb l’objectiu que augmentin de valor amb el temps i proporcionin rendiments en forma de pagaments d’ingressos o guanys de capital. Però, abans que comencis a invertir (si és que no ho has fet ja) és molt important que tinguis aquestes nocions bàsiques d’inversió.

Perfil inversor

El perfil d’un inversor es defineix pel conjunt de característiques que defineixen a un inversor: tolerància o aversió al risc (capacitat d'assumir pèrdues), horitzó temporal de la inversió (temps durant el qual es pot mantenir la inversió), expectatives de rendibilitat, etc. Amb caràcter general, pot parlar-se de perfil conservador, mitjà o arriscat. La definició del perfil d'un inversor determinarà el tipus de productes d'inversió més apropiats, segons el risc associat, la liquiditat o els rendiments que puguin proporcionar.

Cartera d’inversió

Una cartera d’inversió és el conjunt d’actius financers que pertanyen a una persona o a una institució, sigui una societat o un fons. 

Diversificació

La diversificació no és més que afegir a la teva cartera diferents tipus d’actius amb l’objectiu de no concentrar el risc en un sol valor o actiu. Aquesta diversificació es pot entendre com l’elecció d’actius segons el tipus d’inversió com la renda fixa, la variable i tenir liquiditat. I dins d’aquesta classificació, triar diferents actius com, per exemple, accions d’empreses en diferents sectors. 

Rendibilitat d’una inversió

L’eix central de qualsevol inversió és el concepte de rendibilitat: això és, el rendiment (retorn econòmic o increment de valor) obtingut en un període de temps determinat pels  actius  inclosos en la nostra cartera.

Volatilitat 

La volatilitat és la fluctuació del valor d’un actiu en un període de temps i, principalment, ve causada per la sensibilitat de l’actiu a la situació del mercat. Els valors que tenen poca volatilitat són considerats més estables i els que tenen molta volatilitat són els qualificats amb més risc. 

Inflació

La inflació és la pujada generalitzada dels preus dels béns i serveis durant un període de temps. Aquest increment dels preus es mesura a través de l'evolució de l'IPC. La inflació suposa la disminució del poder adquisitiu dels diners: l'alça dels preus sostinguda en el temps implica que, com tot és més car, amb la mateixa quantitat de diners es poden comprar menys béns que abans.

Accions

Les accions d’una empresa són valors que representen una fracció del capital d’una societat anònima. Al començament, les accions són propietat dels fundadors o dels socis d’aquesta societat i quan la companyia prospera, pot emetre accions i vendre-les a inversors externs. D’aquesta manera, els inversors també es converteixen en propietaris d’una porció del capital de la societat. 

Dividends

El dividend és la part del benefici d’una empresa que es decideix repartir entre els accionistes per ser propietaris de l’empresa. Normalment, les empreses tanquen els comptes anuals el mes de desembre, que és quan calculen el benefici o la pèrdua que hagin aconseguit amb el seu negoci al llarg de tot un any.

Fons d’inversió

Un fons d'inversió és una institució d’inversió col·lectiva (IIC) formada pel patrimoni de molts inversors particulars, en què les decisions d'inversió les pren una entitat gestora, que s'encarrega de la representació i l'administració del fons d'inversió, ja que aquest no té personalitat jurídica. 

Saber quins són els fons d'inversió disponibles al mercat i com es classifiquen pot resultar interessant a l'hora de prendre la decisió d'invertir els nostres diners en un fons o diversos fons d'inversió. 

Els conceptes bàsics d'inversió no són excessivament complicats. Així i tot, et recomanem posar-te a les mans de professionals experts. Un assessor de patrimoni és un expert que té com a objectiu seleccionar les millors opcions financeres i patrimonials per als seus clients per treure’n un rendiment. Aquestes recomanacions les realitzarà sempre tenint en compte les necessitats particulars de cada usuari (perfil d'inversor, preferències d'actius, etc.) i els moments més oportuns propiciats pel mercat. 

Com et pot ajudar Medpatrimonia?

Com a agents financers d’Andbank, posem a la disposició dels nostres clients un equip de professionals experts en gestió patrimonial amb accés a un ampli ventall de productes d’inversió de les principals gestores mundials.

 

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

 

*Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicilio social: Paseo de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.— Código Entidad Bancaria BdE, 0200.—Datos registrales: Reg. Mercantil Madrid, Hoja M-770821, Tomo 43696, Folio 196