Previsions econòmiques i de mercats per al 2024

Medpatrimonia

18 des. 2023

A nivell macroeconòmic - Què passarà al món?

A nivell global les previsions, tant d'organitzacions oficials i privades, són esperançadores: no s'espera una recessió econòmica global per al 2024 i l'estimació de creixement del PIB mundial és del 2,5%. 

Aquest creixement serà dispar: mentre a les economies desenvolupades es preveu un creixement més limitat (Europa +0.6 %, EUA +1.1 % i Japó +1 %), a les economies emergents s'espera un impuls econòmic més significatiu (Índia + 6.5 %, Vietnam +6.4% i Xina +4.5%).

 

El preu de l'energia com a factor clau a les inversions

El preu internacional de l’energia és el factor primordial que influeix en la inversió global en risc. És a dir, en la mesura que el preu del petroli romangui estable o experimenti descensos, la propensió a invertir continuarà augmentant.

Tot i els conflictes significatius en regions com Ucraïna i Orient Mitjà, diversos esdeveniments estan contribuint a mantenir l'estabilitat al mercat energètic a nivell mundial. Això és degut, en part, a la intervenció d'alguns participants del mercat que estan introduint volums addicionals de petroli, fet que contribueix a evitar que el preu del cru es descontroli.

 

Mercat equity o de renda variable

A nivell global, per al 2024 el mercat de renda variable es presenta com una oportunitat de generar beneficis en aquells índexs que presenten una prima de risc superior a la mitjana històrica.

Als EUA, l'índex S&P es presenta com a poc atractiu, però no cal descartar que pugi la prima de risc i esdevingui interessant. A Europa, es recomana sobreponderar la inversió al llarg del 2024 i, als mercats emergents, es recomana cautela amb la Xina i destaca Vietnam. Índia es manté com una aposta a llarg termini.

 

Aleshores, quina estratègia s’ha de seguir en renda variable? 

Davant de la situació que ofereix el mercat, la gestió discrecional de carteres és l'estratègia recomanada per als mercats amb la prima de risc actual superior a la mitjana històrica (Europa i mercats emergents). Pel que fa als mercats amb una prima de risc inferior (EE.UU) es recomana una gestió activa, que permet més agilitat davant de les oportunitats que puguin sorgir.

 

Mercat de bons o renda fixa

L’interès per la compra de bons es mantindrà elevat a nivell global el 2024, encara que caldrà vigilar la liquiditat ja que tant la FED com el BCE pretenen accelerar el procés de reducció quantitativa. Això vol dir que cal ser cautelosos a la renda fixa abans d'exposar-se a venciments llargs, ja que es podrien presentar millors oportunitats d'entrada.

 

Com et podem ajudar a Medpatrimonia?

Si vols ampliar aquesta informació o que un assessor especialista de Medpatrimonia t’ajudi a definir una estratègia d’inversió, pots sol·licitar una cita a través del següent formulari. També pots descarregar un informe complet i més detallat desenvolupat per l'equip d'Andbank Invest aquí.

 

Medipatrimonia Invest, SL (*) ("Medpatrimonia"), como Agente Financiero de Andbank España Banca Privada SAU (**), interviene en la comercialización y asesoramiento de sus productos y Servicios financieros.

(*) Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registro Mercantil de Barcelona, volumen 40.955, folio 16, hoja B-373.894, inscripción 1ª. (**) Andbank España Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicilio social: Paseo de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.—Código Entidad Bancaria BdE, 0200.—Datos registrales: Reg. Mercantil Madrid, Hoja M-770821, Tomo 43696, Folio 196.

AVIS:  Aquest article informatiu conté recomanacions de caràcter genèric i no personalitzades, i no és cap publicitat o recomanació de productes i serveis financers o d’inversió en concret. Abans de prendre cap decisió d’inversió s’ha de consultar la documentació oficial (p.ex. opuscles dels productes d’inversió, nota-resum d’ofertes públiques, etc .), i sol·licitar la informació i/o assessorament a les entitats financeres.