Consells per mantenir les inversions segures a l’estiu

Medpatrimonia

7 jul. 2022

Tot i el que se sol dir: "sell in May and go away" (ven al maig i marxa), en referència a la tradició de tancar posicions just abans de l'estiu, per a evitar els vaivens dels mercats, l'estiu també pot veure's com una ocasió única de l'any i sempre hi haurà oportunitats d'entrada en valors i vehicles d'inversió interessants. Sempre és bon moment per a invertir, l'important és saber com fer-ho.

Factors a tenir en compte a l'hora d'invertir a l'estiu

La realitat és que la millor manera d'invertir a l'estiu és seguir les mateixes pautes que portem al llarg de l'any. Si la teva estratègia és a llarg termini, el més habitual, l'estiu no hauria de suposar en absolut cap mena de problema sobre la teva inversió. Les possibles pujades i baixades dels mercats a curt termini no suposaran, en aquesta estratègia, un greu problema. Més encara, decisions precipitades, poden perjudicar de manera notable el desenvolupament de la nostra cartera d'inversió. Per a això, ha d'elaborar-se un mètode o seguir una estratègia que contingui una sèrie de pautes:

• Fer aportacions còmodes i periòdiques

Partir d'una inversió mínima i posicionar-se de forma gradual fent aportacions de forma periòdica (mensuals o trimestrals). En els períodes estivals no és aconsellable dipositar grans quantitats de diners tret que es compti amb l'assessorament d'algun professional que canalitzi adequadament la inversió.

Des del punt de vista emocional també és important fer aportacions periòdiques. En tenir estipulat en el nostre pla d'inversió el dia en què fer l'aportació, evitem deixar-nos portar per l'eufòria en els bons moments o el pànic en els dolents. És a dir, controlem els impulsos, que mai són bons en el procés inversor. D'aquesta manera evitem comprar massa quan el mercat està car i, en canvi, no invertir quan les coses estan pitjor, que en realitat és com millors preus es troben. Les aportacions periòdiques et permeten cobrir-te del perill d'invertir tot d'una vegada i que sigui just en el moment previ a un enfonsament de mercat.

• Maximitzar la diversificació i la personalització

Diversificar vol dir repartir els diners destinats a la inversió tant en tipus d'actius, com de sector empresarial, com de mercats o de divisa. En diversificar la nostra inversió també estem diversificant el risc.

A l'hora de diversificar també és important la personalització de la cartera. Aquí entra en valor la figura del gestor o agent d'inversió, qui coneix el mercat i les tendències econòmiques i polítiques que poden afectar els mercats i, per tant, t'ajudarà a prendre les millors decisions més adequades al teu perfil.

• Controlar el risc divisa

En moltes ocasions analitzem el valor de la cotització de les nostres inversions sense tenir en compte la fluctuació del valor de la divisa, sent un factor que pot variar molt el signe de la rendibilitat de la nostra inversió. Per tant, a l'hora de prendre decisions d'inversió, és rellevant tenir en compte el valor de la divisa.

En el món de la inversió és convenient partir de la base i la conscienciació que ha de ser a llarg termini i tenir clara la planificació i els objectius. Si el nostre horitzó és curt i els nostres productes tenen risc, en comptes d'invertir estarem especulant amb una gran probabilitat que no surti bé ni a l'estiu ni a qualsevol altre moment de l'any.

Per tal d'assessorar-te i crear una estratègia d'inversió adaptada al teu perfil, omple el següent formulari. A Medpatrimonia, com a agents financers d'Andbank España, SA, (entitat autoritzada per prestar serveis d'inversió), posem a la teva disposició un ampli equip d'especialistes, i et donem accés al servei d'assessorament financer (advisory) i al de gestió discrecional de carteres d'Andbank Wealth Management SGIIC, SA, que t'ajudaran a complir els objectius d'inversió.

 

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.

Aquesta nota no és cap publicitat o recomanació de productes i serveis financers o d'inversió. Abans de prendre cap decisió d'inversió ha de consultar la documentació oficial (p. ex. fulletons dels vehicles d'inversió, nota-resum d'ofertes públiques, etc.), i sol·licitar informació a les entitats financeres.