Què és l’estagflació i com podem fer per fer-li front

Medpatrimonia

23 juny 2022

L'existència d'una forta inflació, acompanyada de l'estancament de l'economia és el que es coneix com a estagflació econòmica. L'estagflació és un escenari en el qual l'economia experimenta una recessió que sol traduir-se en un augment de la desocupació i un menor poder de compra per part de les famílies, la qual cosa implicaria un menor consum per part de les llars. 

Aquests dos fenòmens que provoquen l’estagflació, la inflació i la recessió, eren des d’un punt de vista de teoria econòmica impossible que es produïssin alhora. De fet, el primer exemple d'estagflació i el més rellevant va ser durant la crisi del petroli de 1973 quan l'OPEP (Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli) va decidir deixar d'exportar petroli als Estats Units i un altre conjunt de països d'Europa occidental. Això va provocar una període d’estagflació als països importadors.  

 

Característiques de l'estagflació

Quan hi ha estagflació, ens referim a:

  • Elevada inflació, així com augment en la taxa de desocupació que va creixent de manera moderada.
  • Empobriment econòmic del territori.
  • Estancament de l'economia, ja que disminueix la demanda, provocant un efecte de bola de neu.
  • Afectació en el creixement de diferents sectors productius.
  • Xoc que genera desajustaments en el mercat, és a dir, oferta vs demanda.

 

Com fer front a la estagflació

Per als governs, l’estagflació és una de les situacions més difícils d’afrontar doncs les mesures que s’han de prendre per combatre la inflació (pujades de tipus d’interès, major pressió fiscal i reducció de la despesa pública) són justament contràries a les aplicar per combatre la recessió.

Per tant, el paper dels governs és trobar l’equilibri entre les polítiques fiscals i econòmiques que permetin recuperar un nivell d’inflació acceptable i un increment del consum i una disminució de l’atur.

 

Com protegir les inversions en època d’estagflació

En un context d'incertesa, resulta crític no deixar-se portar per les emocions i evitar que s'arribin a prendre iniciatives sobre la gestió d'una cartera moguts únicament per l'acumulació de notícies negatives que es puguin produir.  Per evitar-ho, existeixen els agents financers, que aporten una experiència en gestió financera més adequada per diversos motius:

  • Identifiquen potencials oportunitats d'inversió que es produeixen amb major freqüència en els moments de màxima volatilitat.
  • Tenen en compte els objectius vitals de llarg termini marcats pels seus clients.
  • Analitzen la situació financera i vital de cada estalviador abans de proposar possibles canvis en la composició de la seva cartera.
  • Avaluen si compensa aportar un major pes en aquestes circumstàncies a actius que tenen millors perspectives de rendibilitat quan augmenten els preus (com els bons lligats a la inflació) o a valors defensius que tendeixen a comportar-se millor en moments de correcció (com les accions value).

 

A Medpatrimonia, com a agents financers d'Andbank España, SA, entitat autoritzada per prestar serveis d’inversió, posem a la teva disposició un ampli equip d'especialistes, i et donem accés al servei d’assessorament financer (advisory) i al de gestió discrecional de carteres d’Andbank Wealth Management SGIIC, SA,  que t’ajudaran a definir els objectius d'inversió i t’assessoraran per arribar-hi. 

Omple el següent formulari i contactarem amb tu, sense cap compromís.

 

MEDIPATRIMONIA INVEST, S.L. és Agent bancari de ANDBANK ESPAÑA, S. a. Dades identificatives: NIF B64963978. Domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, fulla B-373.894, inscripció 1a.