Què és la gestió discrecional de carteres?

Medpatrimonia

19 maig 2022

Amb clients cada vegada més exigents i amb necessitats més específiques d'inversió, la gestió de carteres discrecionals apareixen com una solució per als qui requereixen un servei integral en el maneig de les inversions. Així, la gestió discrecional de carteres és una forma de gestió d'inversions en la qual les decisions de comprar i vendre actius les pren un professional expert en nom del client. Ells decidiran en tot moment les decisions d’inversió perquè el client aconsegueixi la major rendibilitat possible.

 

Quins avantatges té invertir en una cartera gestionada versus una altra tipologia d'instrument?

L'arquitectura oberta és el principal avantatge que tenen les carteres gestionades, ja que permeten al client la possibilitat d'accedir a una àmplia varietat d'instruments financers, siguin propis o aliens, nacionals o Internacionals. I es caracteritza perquè el client té la total llibertat de triar un producte o un altre, evitant el conflicte d'interès que apareix quan l’entitat només vol vendre el seu propi producte.

Aquest model d'inversió sorgeix de la necessitat de les entitats d'oferir els millors productes i el millor servei als seus clients els qui, sens dubte, obtenen molts avantatges:

- Inversions personalitzades

És l'essència de l'arquitectura oberta i permet que cada client triï on vol invertir sobre la base de les seves prioritats d'inversió, el seu objectiu i el perfil de risc.

- Accés a Inversions globals i millors productes

El client té accés a productes d'estalvi i inversió de qualsevol part del món, de qualsevol sector podent invertir en els millors productes de cada categoria.

- Inversions més segures

Davant l'àmplia oferta de productes d'inversió que ofereix l'arquitectura oberta, major possibilitat de diversificar la inversió i d'adaptar-la no sols al perfil de risc sinó també a la situació de l'entorn econòmic.

 

I quin valor afegit ofereix Medpatrimonia?

La gestió discrecional de carteres és el servei de més valor afegit al que et pot donar accés Medpatrimonia, com agent financer d’Andbank España. Accediràs al seu equip gestor expert, el qual t'acompanya en tot el procés d'inversió:

  1. Estudi del teu perfil de client: analitza la teva situació i el grau de risc que vols prendre.
  2. Definició dels objectius d'inversió, en funció de les teves necessitats i el perfil de risc definit.
  3. Elaboració de l'estratègia d'inversió: analitza, selecciona i monitoritza els plans de pensions i fons d'inversió nacionals i internacionals per construir un catàleg adaptat a les teves necessitats amb la millor selecció.
  4. Execució i implantació de l’estratègia adoptada.
  5. Seguiment i control dels resultats de forma dinàmica i àgil, monitoritzant el mercat per tal de reaccionar de forma àgil i optimitzar el rendiment de les inversions

A més, a través de Medpatrimonia accediràs a més de 6.000 fons d'inversió de 200 gestores internacionals i més de 100 plans de pensions de 17 gestores diferents. 

Si està interessat en conèixer millor el servei de gestió discrecional de cartera i vols més informació, omple aquest formulari i un assessor de Medpatrimonia et contactarà.

 

Aquest és un text divulgatiu i d'actualitat sobre la inversió i el servei de gestió de carteres. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d'Espanya i la CNMV, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

 

MEDIPATRIMONIA INVEST, S.L. és Agent bancari de ANDBANK ESPAÑA, S. a. Dades identificatives: NIF B64963978. Domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, fulla B-373.894, inscripció 1a.