Proposta d'inversió en temps d'inflació

Medpatrimonia

26 abr. 2022

Tradicionalment les borses s'han comportat de manera positiva en moments de pujades de tipus. Si bé és cert que quan la major inflació ha vingut acompanyada de menor creixement, el refugi sol donar-se en els sectors defensius com a consum bàsic, elèctriques o el sector immobiliari. Les retallades en renda variable fins avui reflecteixen més un creixement baix que negatiu, amb l'excepció de les tecnològiques, la caiguda de les quals ha estat pròxima a la de moments de recessió.

Per tant, 2022 sembla així un any de distribució, en el qual aprofitar de manera selectiva opcions en renda variable. Davant aquesta situació, una opció a tenir en compte és mantenir una estratègia d'enfocament valor o “value”. És a dir, invertir en actius que cotitzen per sota del seu valor real de mercat i que tenen un alt potencial de revaloració.

Un exemple d'estratègia valor és “Gesión Value”, un fons d'inversió d’Andbank comercialitzat per Medpatrimonia que té un enfocament “valor” dirigit a obtenir rendibilitats a llarg termini en el qual es preveu un creixement de capital en un horitzó aproximat de 5 anys. Es tracta d'un fons de caràcter global que ofereix la possibilitat de localitzar oportunitats d'inversió en qualsevol sector, tant en el mercat nacional, així com en l'internacional.

 

Per què és recomanable invertir en Gestió Value?

  • És un fons d'inversió únic que inverteix en fons d'inversió de les principals gestores: azValor Internacional FI, Bestinver Internacional FI, Cobas Selecció FI i Magallanes European Equity P FI.
  • No és necessària una inversió mínima.
  • Reunió del talent més reconegut a cada moment en un únic fons.
  • Economies d'escala invertint en classes institucionals de gestors estrella.
  • Fa una redistribució interna del pes de les inversions de cada fons sense comissió de reemborsament ni peatge fiscal per a persones jurídiques.
  • Comissió de gestió de 0,50% per a la classe institucional amb inversió d'1 milió d'euros amb mínim a mantenir de 750.000 euros.

 

Per a més informació sense compromís sobre el fons Gestió Value o per a obtenir una proposta d'inversió, envia el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat de Medpatrimonia contactarà amb tu.

 

El fons Gestió Value va rebre el premi al millor fons de fons en 2018 concedit per la comunitat de Rankia

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa.

 

* INFO LEGAL proporcionada per ANDBANK ESPAÑA, S.A.: El Fons Gestió Value, FI és un fons de fons, inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5115. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. L'entitat dipositària és Inversis Banc S. a. El contingut d'aquest anunci és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Gestió Value, FI. L'adquisició de participacions per l'inversor haurà d'efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor, així com la fitxa del fons i una altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.O., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España, S.A.O., entitat financera registrada en Banc d'Espanya amb el número 1544 i en www.andbank.es. Les participacions de Gestió Value, FI no poden oferir-se, vendre's ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d'interès, de tipus de canvi, d'inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

Medipatrimonia Invest, SL () ("Medpatrimonia") intervé en la comercialització, com a Agent Financer de Andbank España, SA ().

() Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, fulla B-373.894, inscripció 1a. () Andbank España, S. a. - Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 - R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1a - Registre de Bancs i Banquers de Banc d'Espanya, número 1.544.