Gestión Value, el fons de renda variable que inverteix en les millors gestores

Medpatrimonia

26 oct. 2021

Gestió Value és un fons d’inversió d’Andbank, comercialitzat per Medpatrimonia, que té un enfocament “valor”: basa  la seva estratègia en la de les grans gestores nacionals, les quals seleccionen actius que cotitzen per sota del seu valor real en el mercat i que tenen un alt potencial de revaloració. Per tant, es tracta d’un fons dirigit obtenir rendibilitats a llarg termini en el qual es preveu un creixement del seu capital en un horitzó aproximat de 5 anys. 

Arran de la crisi de la Covid-19 i el desenvolupament de les vacunes, Gestió Value ha demostrat l’èxit de la seva filosofia d’inversió i el seu creixement ha estat molt destacat. Al 2021, fins el mes d’octubre, acumula un 28,59 % de rendibilitat. 

 

 

 

Font: Andbank España

 

Per què és recomanable invertir en Gestió Value?

  • És un fons d’inversió únic que inverteix en fons d’inversió de les principals gestores: azValor Internacional FI, Bestinver Internacional FI, Cobas Selección FI i Magallanes European Equity P FI.
  • Avantatges fiscals propis dels fons d'inversió.
  • No és necessària una inversió mínima.
  • Reunió del talent més reconegut a cada moment en un únic fons.
  • Economies d'escala invertint en classes institucionals de gestors estrella.
  • Fa una redistribució interna del pes de les inversions de cada fons sense comissió de reemborsament ni peatge fiscal per a persones jurídiques.
  • Comissió de gestió de 0,50% per a la classe institucional amb inversió d'1 milió d’euros amb mínim a mantenir de 750.000 euros.

Un altre dels grans avantatges d'aquest fons és el seu caràcter global ja que dona la possibilitat de localitzar oportunitats d'inversió en qualsevol sector, tant en el mercat nacional així com en l'internacional.

 

El fons Gestió Value, el fons d’inversió d’Andbank comercialitzat per Medpatrimonia, va rebre el premi al millor fons de fons en 2018 concedit per la comunitat de Rankia. 

 

Per obtenir més informació sense cap compromís sobre el fons Gestión Value, envia el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat de Medpatrimonia contactarà amb tu.

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul•la o negativa.

* INFO LEGAL proporcionada per ANDBANK ESPAÑA, S.A.: El Fons Gestión Value, FI és un fons de fons, inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5115. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. L’entitat dipositària és Inversis Banco S.A. El contingut d’aquest anunci és informatiu i no constitueix sol•licitud o recomanació de subscripció de participacions de Gestión Value, FI. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com la fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 1544 i en www.andbank.es. Les participacions de Gestión Value, FI no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

Medipatrimonia Invest, SL (*) ("Medpatrimonia") intervé en la comercialització, com Agent Financer d'Andbank Espanya, SA (**).

(*) Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. (**) Andbank Espanya, S.A. - Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 - R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registre de Bancs i Banquers de Banc d'Espanya, nombre 1.544.