Anàlisi i visió de mercats a finals d’any 2021

Medpatrimonia

29 nov. 2021

A continuació repassem la situació dels principals mercats mundials, les quals marcaran els resultats dels finals del 2021.

 

A Europa, l’activitat es desaccelera i l’encariment de l’energia indueix la inflació de costos

El BCE estaria sospesant un programa de transició que mantingués part de la flexibilitat addicional del Programa de Compres d’Emergència de la Pandèmia (PEPP en endavant). El BCE sembla explorar la possibilitat d'elevar el seu límit actual del 10% per a compres de deute emès per organismes internacionals com la Unió Europea. El PEPP probablement finalitzarà al març de 2022 però es mantindran les operacions de refinançament a llarg termini per a assegurar la liquiditat. D’altra banda, el Banc d'Anglaterra va un pas per endavant i podria pujar abans els tipus d'interès anunciant una possible pujada a finals d’any.

Els bancs centrals, el BCE inclòs, cada vegada troben més difícil estimar la inflació. El missatge oficial continua sent que la inflació és transitòria, però ja hi ha qui comença a assenyalar factors (com el cost de l'habitatge) que podrien mantenir la inflació elevada, mentre les expectatives d'inflació continuen augmentant. La pressió sobre els preus s'atribuirien a una insuficiència generalitzada de l'oferta respecte a la demanda. Pel que respecta a l'activitat econòmica, les xifres macroeconòmiques de principi del quart trimestre han decebut en mostrar una desacceleració de la producció industrial. Així i tot, Europa destaca davant d'altres regions per revisions a l'alça del PIB, sense percebre's estagflació en l'horitzó; no obstant això, la pèrdua de poder adquisitiu per l'encariment de l'energia perjudicarà al consum privat. La Comissió Europea ha remès propostes per atenuar els efectes del sobre cost de l'energia sobre les llars i empreses com subvencions en forma d'ingressos per a les llars amb menor nivell de renda o ajudes oficials a pimes.

 

Als EUA la Fed sembla interpretar les dades d’ocupació e inflació com un senyal que avala els seus plans

La Fed va anunciar una reducció gradual de 15 mil milions/mes de dòlars en el seu programa de compra d'actius (actualment en 120 mil milions/mes). Powell va reiterar que l’elevada inflació és transitòria, però va apuntar que els desequilibris d'oferta i demanda relacionats amb la pandèmia i la reobertura poden continuar contribuint a augments considerables de preus en alguns sectors. En la conferència de premsa, Powell va destacar que la Fed «no va per darrere de la corba». Les conclusions inicials de la Fed han assenyalat l'absència de sorpreses negatives la qual cosa va ser interpretada pel mercat com un factor positiu per al sentiment de risc.

El gran esdeveniment va ser un batec vigorós del mercat laboral reflectit en l'últim informe de nòmines no agrícoles d'octubre, que va augmentar 531 K enfront del 312 K anterior (que ja va ser revisat a l'alça al setembre). El resultat probablement va estar impulsat en millorar la tendència de la Covid, així com el primer mes complet de venciment de les ajudes extraordinàries per desocupació. Els resultats d'ocupació són en gran manera positius, ja que els analistes veuen que la recuperació laboral encara té marge per a executar-se. El sentit general és que l'informe pot tenir impacte en la trajectòria de la política de la Fed. 

 

A la Xina, la crisi immobiliària encara podria desencadenar efectes de segona ronda inesperats

La venda d'habitatge va caure un 17% interanual a la Xina, en dissuadir als compradors la crisi d’Evergrande. La inversió en actius immobiliaris també es va reduir (-3,5% interanual), la qual cosa no succeïa des que va començar la pandèmia. Segons una sèrie d'articles, la caiguda de les vendes podria induir a un cercle viciós en empitjorar l'escassetat d'efectiu dels promotors immobiliaris, obligant-los a oferir més descomptes.

 El govern podria relaxar lleugerament a la fi d'any la política oficial sobre finançament al sector immobiliari, en particular per als préstecs hipotecaris per habitatge, en un intent per mitigar alguns dels efectes negatius que provoquen els problemes de deute d’Evergrande. D’altra banda, el governador del banc central de la Xina va afirmar que les autoritats poden contenir els riscos que Evergrande planteja a l'economia i al sistema financer, explicant que els seus passius es reparteixen entre centenars d'entitats del sistema financer xinès, per la qual cosa la concentració no és significativa. I va afegir que es respectaran plenament els drets i els interessos de creditors i accionistes. No obstant això, Pequín també està tractant de protegir els consumidors i compradors d'habitatge. 

Per una altra banda, les interrupcions en el subministrament d'electricitat a la Xina amenacen amb prolongar les disrupcions en les cadenes de subministrament mundials. El govern s'ha proposat resoldre el problema energètic i controlar els preus de l'energia. Per això ha pres mesures per a augmentar la importació d'electricitat i carbó de Rússia, al mateix temps que les companyies energètiques xineses estan en converses avançades amb exportadors dels Estats Units per a assegurar-se el subministrament a llarg termini de gas natural liquat. Beijing també va anunciar que limitarà l'exportació de productes petrolífers de refineries xineses mentre no millori la situació de les reserves de combustibles.

Per tant, les previsions arreu ens conviden a ser optimistes considerant la precaució en el curt termini degut a la inflació. Mentre a Europa s’estima un creixement del PIB, als EUA, les xifres positives del mercat laboral són un gran símptoma de recuperació post-covid. I la Xina ha desplegat un conjunt de mesures per protegir-se de la crisi energètica i del gegant inmobilairari.

En cas de voler ampliar la informació al respecte de les previsions dels mercats de cara al final d’aquest any, Medpatrimonia, posa la teva disposició el seu equip d’assessors especialistes. Pots sol·licitar una cita a través del següent formulari. També pots descarregar un informe complet i més detallat desenvolupat per l’equip d’Andbank Invest  aquí

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa.

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. (**) Andbank Espanya, S.A. - Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 - R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registre de Bancs i Banquers de Banc d'Espanya, nombre 1.544.