Què és l’asset allocation?

Si has decidit invertir els teus estalvis, el pas previ per a llançar-te al món inversor passa per un procés d’asset allocation.

14 oct. 2019

Aquest terme, que es tradueix com a assignació o distribució d'actius, consisteix a crear una estratègia de repartiment de les inversions entre les diferents classes d’actius que componen una cartera d'inversió. És a dir, es tracta del procés pel qual es decideix quina quantitat de diners es destina a renda fixa, renda variable, actius immobiliaris, sectors industrials, països… L'objectiu és equilibrar de la millor manera possible el risc i el retorn d'una cartera. D'aquesta manera, es confecciona una cartera equilibrada i es maximitza el rendiment de la inversió.

Per a definir aquesta estratègia i saber quina proporció o percentatge de diners destinaràs a renda variable, renda fixa, etc., dos factors clau seran la durada de la inversió i el perfil de risc. També s’ha de tenir en compte l'objectiu d'inversió (quina és la meta: les pròximes vacances, els estudis universitaris, la jubilació…) i l'expectativa de rendibilitat. Cada inversor tindrà la seva pròpia estratègia d'assignació d'actius, depenent de la seva situació personal, les preferències i, per descomptat, també de la conjuntura econòmica. En funció d'aquesta última, i a mesura que t'acostes a l'objectiu d'inversió, has de revisar l'assignació d'actius per a modificar els percentatges amb els ajustos que fossin necessaris amb la finalitat de mantenir l'equilibri i tornar a disposar d'un asset allocation òptim.

Principals actius d'inversió

Existeixen molts actius als quals dirigir la inversió, encara que la majoria dels inversors es limiten només a uns pocs. Els més usats solen ser: renda variable, renda fixa, divises, matèries primeres i sector immobiliari.

Procés de l’asset allocation

Consta de tres fases:

  • Selecció dels actius: triar l'actiu en el qual invertir i seleccionar, si escau, la subdivisió (per exemple, quins mercats triar dins de la renda variable).
  • Combinar aquests actius de manera que s'adaptin als nostres objectius i tinguin en compte les nostres limitacions com a inversors. Cal considerar l'horitzó d'inversió i el risc que estiguem disposats a assumir.
  • Gestionar la combinació al llarg del temps. És a dir, atendre la situació que viu cada actiu en un moment determinat per a decidir si hem de pujar o baixar el percentatge que tenim invertits en ells.

De la mateixa manera que la diversificació, l'assignació d'actius financers o asset allocation té com a objectiu equilibrar i compensar el risc de les diferents aportacions i el retorn que pot obtenir-se d'elles per a evitar grans pèrdues i maximitzar els beneficis.

A Medipatrimonia Invest, SL, en tant que és agent financer de Andbank España, SA., hi trobaràs el servei d’assessorament financer (advisory), i, el de gestió discrecional de carteres d’Andbank Wealth Management SGIIC, SA.
Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.


Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.