Què és un Family Office?

Medpatrimonia, Family Office

11 nov. 2019

Els Family Office o Family Wealth és un servei ofert per entitats especialitzades que ajuden a una o diverses famílies, multi-family offices, a gestionar el patrimoni familiar i empresarial, assessorant en les inversions financeres, immobiliàries i empresarials, la fiscalitat, la successió i la planificació global del seu patrimoni, sempre amb absoluta discreció.

Es tracta d’una unitat operativa independent que, dins dels instruments per a gestionar la relació entre família i negoci, permet a la família invertir la seva riquesa com una sola unitat, alhora que augmenta el seu poder d'adquisició i optimitza els costos de la gestió financera des d'una òptica de planificació centralitzada. El seu objectiu principal és la transferència tranquil•la del patrimoni per a preservar-lo de generació en generació. Per a això, s'agrupen els actius patrimonials en una sola unitat global, amb la consegüent millora quant a beneficis d'escala i en eficiència operacional.

 

Quan es necessita un Family Office?

Existeixen, habitualment, tres perfils de clients d'un Family Office:

  1. Famílies empresàries amb anys de tradició i amb patrimoni però que no són especialistes en finances ni a gestionar els seus actius.
  2. Famílies que van vendre les seves accions o la seva empresa i que eren bons empresaris però no són especialistes en com estructurar el patrimoni obtingut per la venda.
  3. Les famílies propietàries d'una empresa, encara vinculades a aquesta, que no tenen temps d'ocupar-se de la gestió i separació del patrimoni familiar i empresarial.

 

A Medipatrimonia Invest, SL, en tant que és agent financer de Andbank España, SA., hi trobaràs el servei d’assessorament financer (advisory), i, el de gestió discrecional de carteres d’Andbank Wealth Management SGIIC, SA.

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

 

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.