Aspectes a tenir en compte a l’hora d’invertir en 2023

Medpatrimonia

24 gen. 2023

Tal com vam comentar a l’article Previsions de l'economia i els mercats financers per al nou any,  aquest 2023 comença amb diversos factors d'incertesa a nivell global, com les alces de tipus, la inflació i els rumors de recessió. Tot això, mentre el conflicte a Ucraïna es prolonga en el temps i el focus segueix en com es planteja el nou panorama mundial.

Aquesta situació d’incertesa sumada a l'amplíssima gamma de productes financers del mercat, fa que des de Medpatrimonia, com a Agents bancaris d’Andbank, et donem els següents consells a l’hora de prendre decisions d’inversió:

 

1- La importància d'invertir a llarg termini

A llarg termini, les inversions solen ser més rendibles que a curt termini. De fet en 28 dels darrers 50 anys s’han produït caigudes del 10 % i tot i així la rendibilitat a llarg termini ha estat sòlida. 

Però més enllà del que ha succeït en el passat, és important tenir en compte que en èpoques de volatilitat i incertesa dels mercats com la present, un gran nombre d’empreses són molt castigades pels mercats i provoca que la seva cotització sigui inferior al seu valor real. Aquest fet genera grans oportunitats de creixement a llarg termini.

 

2- La diversificació

Diversificar vol dir repartir els diners destinats a la inversió. Ja sigui per tipologia d'actius, com de sector empresarial, com de mercats o de divisa. En diversificar la nostra inversió també estem diversificant el risc.

A l'hora de diversificar també és important la personalització de la cartera. Aquí entra en valor la figura del gestor o agent d'inversió, qui coneix el mercat i les tendències econòmiques i polítiques que poden afectar els mercats i, per tant, t'ajudarà a prendre les millors decisions més adequades al teu perfil.

 

3- L’oportunitat de les inversions en valor

Aquesta estratègia d’inversió se centra en la premissa que els mercats financers són més rentables a llarg termini doncs és quan mostren el seu valor real. És una estratègia recomanada en èpoques d’incertesa i volatilitat en la que apareixen oportunitats d’invertir en empreses que estan valorades per sota del seu valor real i amb gran recorregut de creixement a llarg termini. Un clar exemple d’inversió en valor és el Fons Gestió Value d’Andbank que, tot i la complexitat en els mercats del passat 2022, va tancar l’any amb un 6.7 % de rendibilitat.

 

4- La importància d’un bon assessorament professional en les teves inversions 

Disposar d’un assessor personal  et permetrà tenir una visió més real i objectiva de la situació actual i t’ajudarà a dissenyar una estratègia d’inversió personalitzada. Analitzarà les seves necessitats i determinarà el seu perfil de risc, d'acord amb unes expectatives de rendibilitat i risc i uns condicionants personals. Amb això, definirà una política d'inversió (conservadora, moderada, agressiva, etc.) que li permetrà determinar la cartera d’inversió. Finalment, assignarà recursos d'acord amb l'estratègia triada, amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat i minimitzar el risc. 

 

Com et podem ajudar des de Medpatrimonia?

Des de Medpatrimonia, en la nostra qualitat d’agents financers d’Andbank España, SAU, entitat registrada i autoritzada per la CNMV per la prestació de serveis d’inversió i assessorament financer, posem al teu abast un equip de gestors que t'ajudarà a definir la teva estratègia d'inversió. Si estàs interessat a obtenir més informació sense compromís pots enviar el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat de Medpatrimonia contactarà amb tu.

 

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa.

El Fons Gestión Value, FI és un fons de fons, inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5115. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. L’entitat dipositària és Inversis Banco S.A. El contingut d’aquest anunci és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Gestión Value, FI. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com la fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 1544 i en www.andbank.es. Les participacions de Gestión Value, FI no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. (**) Andbank Espanya, S.A. - Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 - R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registre de Bancs i Banquers de Banc d'Espanya, nombre 1.544.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL·LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.