Què és la gestió activa de fons d'inversió?

Medpatrimonia

23 febr. 2022

Els fons d'inversió són un vehicle d'estalvi a llarg termini que cada cop té més presència entre els actius financers, ja que és un producte amb liquiditat, sense peatge fiscal (es pot traspassar l'estalvi d'un fons a un altre sense tributar pels guanys) i hi ha un gran ventall per triar (segons el perfil de risc i l'horitzó temporal de la inversió). A l'hora de gestionar-los, podríem definir dos grans estils de gestió: la gestió activa i la gestió passiva.

 

Gestió activa: què és i quin avantatge té?

La gestió activa té com a objectiu superar la rendibilitat del mercat, cosa que implica prendre decisions d'inversió en base a l'anàlisi de companyies i mercats per part d'un equip gestor, no només en el moment de l'adquisició sinó al llarg de la vida de la inversió. Tot el contrari és la gestió passiva, on no es prenen decisions d'inversió, sinó que es replica un índex de referència amb l'objectiu de generar la mateixa rendibilitat que aquest.

En el cas de la gestió activa, ens ofereix els avantatges següents:

  • Permet sortejar els moments de més volatilitat al mercat ja que ens permet crear una cartera diversificada en risc i actuar en funció de la situació del mercat. En el cas de la gestió passiva, estarem a la mercè del que faci l'índex de referència.
  • Per tant, aquesta presa de decisions basada en l'anàlisi continuada del mercat i les companyies també permet un major potencial de revaloració a llarg termini per als fons d'inversió de gestió activa.
  • Ofereix una major alineació entre els interessos del gestor i de l’inversor ja que trien entre tots dos la cartera que volen compondre en base als seus criteris, ja siguin basats en rendibilitat, sector, els objectius marcats o pel compromís social de les companyies o fons.

 

Cas d'èxit de la gestió activa a llarg termini: Merchfondo

Quan es tracta de parlar de fons, començar a parlar de rendibilitats és eloqüent. I aquestes són les impressionants xifres del MERCHFONDO. Fins a finals de gener de 2022, la rendibilitat anualitzada del fons a 10 anys ha estat del 22 %, del 16 % en els darrers cinc anys i prop 26 % en els darrers 3 anys*. Sens dubte, una demostració de consistència que tant a curt, mitjà o llarg termini ha demostrat el seu èxit. *(Font: Andbank Espanya)

La cartera del Merchfondo recull projectes resistents en el temps i els combina amb aquells que tenen potencial de creixement. La gestió activa i continuada dels valors seleccionats i el seu pes dins del fons han donat a Merchfondo aquesta consistència i resultats al llarg dels anys. Ha demostrat que sap adaptar-se a les necessitats del moment, incrementant el pes en accions que el gestor creu que estan infravalorades i venent les que ja han arribat al preu objectiu.

 

Com dur a terme una gestió activa de fons d'inversió?

La gestió activa comporta molta anàlisi, molt coneixement del mercat i prendre moltes decisions. Per això, per dur a terme una estratègia de gestió activa de fons de manera efectiva i rendible, és necessari comptar amb el suport de gestors professionals per orientar-te en la presa de decisions. A Medpatrimonia, com agents financers d’Andbank España, SA, et donem accés als serveis de gestió discrecional de Andbank Wealth Management, SA, i posem a la vostra disposició un ampli equip d'especialistes que us ajudaran a definir els vostres objectius d'inversió i us assessoraran per arribar-hi. Omple el següent formulari i et contactarem, sense cap compromís.

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions del mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa.

 

Merchfondo FI és un fons d'inversió gestionat per Andbank Wealth Management SGIIC, SA, i comercialitzat per Andbank España, SA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el fullet complet a la pàgina web de la CNMV, al següent enllaç: http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?isin=ES0162332037

Medipatrimonia Invest, SL (*) (“Medpatrimonia”) intervé en la comercialització, com a Agent Financer d'Andbank España, SA (**).

(*)Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1a. (**) Andbank Espanya, S.A. – Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1a - Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya, número 1.544.