Un fons d'inversió sostenible, rentable i que ajuda en la recerca contra el càncer

Medpatrimonia

23 març 2021

Per segon any consecutiu, l'entitat especialitzada en banca privada, Andbank España fa lliurament de la recaptació del seu fons més verd, que des del seu llançament en 2019 té el compromís de destinar el 100 % de la comissió anual d'èxit i un 9 % de la comissió de gestió del fons al finançament del projecte STAB en la Unitat CRIS de Inmuno-Oncologia de l'Hospital 12 d'Octubre per a l'innovador assaig clínic d'immunoteràpia.

La donació de 251.029 euros a la Fundació CRIS contra el càncer s’ha fet a través del seu fons SIGMA Global Sustainable Impact (GSI), involucrat amb la inversió ESG, sostenible i socialment responsable i d'impacte, que permet donar suport a projectes de recerca per al tractament i la cura del càncer. Aquest fons, comercialitzat per Medpatrimonia a través d’Andbank España,  compta amb una rendibilitat de l’11.24 %* des del seu llançament al gener de 2019 i amb prop de 50 milions de patrimoni sota gestió i la seva filosofia de gestió li ha permès obtenir la màxima qualificació en el Morningstar Sustainability Ràting.

La manera d'aplicar els criteris ESG en la filosofia del fons GSI marca la diferència de la seva gestió. D'una banda, se centra en la cerca de les companyies líders en el seu sector en matèria de bon govern corporatiu i de pràctiques sostenibles, seguint l'estratègia Best in class i, per un altre, en la inversió d'impacte, que inverteix en companyies que per la seva activitat generin un impacte mediambiental o social positiu, obtenint una rendibilitat des d'inici superior al 11.24 %* amb una volatilitat del 11,01  %.

El fons GSI té com a model un asset allocation (distribució d'actius) amb un pes que estarà entre 65 % - 75 % en renda variable i entre 25 % - 35 % en renda fixa. 

 

On inverteix el GSI?

La política d'inversió del fons GSI se centra a invertir en les companyies líders en sostenibilitat (o aquelles que treballen per ser-ho) ja sigui de manera directa o indirecta, basada en dos criteris fonamentals:

  • Best In Class: seleccionem les millors companyies, basant-nos en els criteris ESG. Segons el nostre model triem les que millor valoració ESG tinguin o aquelles que entenem que estan en procés de tenir-la. Utilitzem a aquest efecte accions, bons i fons d'inversió.
  • Impacte: defineix un criteri de Gestió ESG la fi última de la qual és generar un impacte en la societat de manera directa, injectant capital o deute en projectes orientats a la sostenibilitat. Invertim una part del patrimoni de GSI en Impacte. Ho fem a través de fons temàtics, ETFs que compren deute supranacional per al desenvolupament de projectes sostenibles o bons verds, que emeten les empreses per a finançar projectes sostenibles determinats.

A més, el GSI cedeix el 9 % de la comissió de gestió i el 100 % de la comissió d'èxit del fons a la Fundació Cris contra el càncer. Un model compromès amb l'impacte social, amb el qual tots guanyem.

Per obtenir més informació sense cap compromís sobre el model d'inversió ESG, envia el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat de Medpatrimonia contactarà amb tu. 

 

Aquesta comunicació no és una recomanació d'inversió. Rendibilitats passades no suposen ni impliquen rendibilitats futures. La inversió en fons pot comportar, entre altres, un risc de mercat de renda variable, de tipus d'interès, de tipus de canvi, d'inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

Rendibilitats calculades des del 18/01/2019 al 28/02/2021. Rendibilitats passades no indiquen ni pressuposen rendibilitats futures. Consulteu el fullet de Sigma Global Sustainable Impact. Podeu accedir a consultar el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i la resta de documentació a través d’un gestor de Medpatrimonia, a www.andbank.com/luxembourg/es/gestion-dactifs/nuestros-fondos/, i a la www.cnmv.es, com Sigma Investment House FCP, creat el 15 de febrer de 2010 i va inscrit en la CNMV amb data 11 de juny de 2010 amb el número de registre oficial 883, en la categoria d'IIC estrangera. Es tracta d'un fons d'inversió col·lectiva regit per les lleis del Gran Ducat de Luxemburg. El fons es regeix per la part I de la Llei Luxemburguesa de 17 de desembre de 2010 relativa als organismes d'inversió col·lectiva ( "UCITS"), en forma de fons d'inversió ( "fonds commun de placement") per compartiments. Podeu obtenir informació addicional sobre aquest fons i sobre els supòsits i forma de reclamar la garantia i el seu abast en www.andbank.lu. Entitat gestora: Andbank Asset Management Luxembourg. Entitat dipositària: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Investment Managers: Andbank Wealth Management SGIIC SAU.  

MEDIPATRIMONIA INVEST, S.L. , és Agent bancari de ANDBANK ESPAÑA, S.A. Dades identificatives: NIF B64963978. Domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª.

 

*Font: Andbank España