Per què avui és un bon dia per invertir

Medpatrimonia

1 des. 2020

Com més aviat millor. Al decidir quan invertir sempre ens preguntarem: “el mercat està molt car?” o “s'aveïna una gran crisi?” i és  reconfortant saber que, fins i tot el pitjor inversor de la història, aquell que ha invertit en el punt més alt de mercat abans d'una gran crisi, ha guanyat diners. Si prenem els resultats històrics dels principals mercats tot ens indica que les inversions en mercats financers són, a llarg termini, majoritàriament positives.

 

Més anys a l'alça

Veiem dos exemples. L’índex europeu Stoxx Europe 600 ha tingut un 69% d'anys positius des de 1987, amb una rendibilitat anual del 6%. Tenint anys on la pèrdua màxima anual mitjana ha estat d’un 17%. En l'índex borsari que recopila les 500 empreses més grans d'Estats Units, S&P 500, els resultats són similars, amb un 66% d'anys positius en la seva història, amb una rendibilitat mitjana del 7% i una pèrdua màxima anual del 16%. Això vol dir que és més rendible estar invertit a llarg termini que entrar i sortir amb el risc de perdre's algunes de les millors sessions borsàries.

Però el que és tan clar de veure en un passat no ho és tant veure-ho en el present, i menys en moments d’inestabilitat i d’incertesa que ens generen dubtes a l’hora de prendre decisions d’inversió.

 

Gestió de carteres d’inversió: delegar les decisions d’inversió i desinversió

I és precisament en aquests moments en els que pren molta rellevància la figura del gestor de carteres d’inversió: un servei per virtut del qual el client delega les decisions de comprar i vendre actius en un gestor especialitzat qui pren les decisions d'inversió i desinversió per compte del client.

 

Avantatges d'optar per un servei de carteres d'inversió

  • Permet a l'inversor delegar la presa de decisions en un gestor professional que compta amb la qualificació i els coneixements adequats. Aquesta manera d'operar proporciona al client una capacitat de resposta àgil davant el que succeeixi en els mercats.
  • La inversió és personalitza al perfil de risc i els objectius del client. A través d’un qüestionari previ que ha d'emplenar cada client i un anàlisi previ, permet que la cartera d'actius triada s'ajusti tant al risc i als seus objectius d'inversió.
  • La gestió de carteres permet portar un control de les inversions, ja que l'entitat gestora ha d'informar periòdicament de tots els canvis en la cartera, i d'aquesta manera es pot comprovar si s'estan complint els objectius marcats abans d'invertir.
  • Invertir a través de gestió de carteres possibilita a l'inversor particular accedir a una variada gamma de fons d'inversió als quals, de manera individual, podria no tenir accés. I suposa a més una doble diversificació, tant per l'eficient composició de la cartera (diferents tipus d'actius seleccionats estratègicament en funció del perfil del client i dels seus objectius, com pot ser renda fixa, renda variable…) com pel fet d'invertir en fons d'inversió (que ja és en si una manera de diversificar).

A l'hora d'optar per un servei de gestió de carteres pren molta importància la confiança que li genera l'entitat que presta el servei. Medpatrimonia com agent financer d’Andbank España, SA,  compta amb un equip d’assessors especialitzats que l’informaran en profunditat sobre  productes d'inversió i donaran resposta a les seves necessitats específiques d’acord amb el seu perfil. Si vol més informació ompli aquest formulari i un assessor expert contactarà amb vostè.

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre la inversió i el servei de gestió discrecional de carteres. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya i la CNMV, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels cassos, negativa.

MEDIPATRIMONIA INVEST, S.L. , és Agent bancari de ANDBANK ESPAÑA, S.A. Dades identificatives: NIF B64963978. Domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª.