Així és Megatrends, el nou fons d’Andbank que inverteix en megatendències

Medpatrimonia

18 set. 2020

Les megatendències arriben a Medpatrimonia de la mà d’Andbank en format fons de fons d’inversió. La gestora del grup andorrà registra un fons que busca generar valor a través de la inversió en tendències macroeconòmiques i financeres amb origen en canvis socials, polítics, econòmics o tecnològics globals amb incidència transversal a diferents sectors. Andbank Megatrends és un fons de fons de renda variable que inverteix en accions internacionals que es vegin afavorides per tendències com el canvi climàtic, la longevitat, el consum, la disrupció tecnològica, el desenvolupament en països emergents i el canvi en hàbits de vida. A més, té com a objectiu que la volatilitat màxima anual sigui inferior al 25%.

El fons, que és gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Afi Inversions Financeres Globals, EAF, té una exposició de més del 75% en renda variable. La resta està invertida, directament o indirectament, en actius de renda fixa pública o privada.

Així mateix, predomina l'estil d'inversió 'growth' enfront del 'value' i, en termes de capitalització, el fons presenta una certa sobreponderació en mitjanes i petites companyies.

Des del seu llançament, el fons ha pujat un +19% en els últims 12 mesos i  un +8,9% des de l’inici de 2020. Andbank Megatrends ha registrat una molt bona evolució, batent als principals índexs.

Aquest fons pretén treure profit de les oportunitats econòmiques d'inversió que generen les grans megatendències socials. Per a això preveu prendre posicions en totes les tendències que dinamitzen l'economia ajustant estratègicament la seva aposta en funció del moment del cicle en el qual ens trobem.

Medpatrimonia és agent financer d’Andbank España, SA, i  posa a disposició dels seus clients un equip d’assessors especialitzats que l’informaran en profunditat sobre el fons Mergatrends així com altres productes d'inversió i donaran resposta a les seves necessitats específiques d’inversió d’acord al seu perfil . Si vols més informació omple aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

 *El Fons Andbank Megatrends, F.I. és un fons inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5361. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. i assessorat per AFI Inversores Financieros Internacionales. L’entitat dipositària és Inversis Banc S.A. Aquest anunci és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Andbank Megatrends, F.I. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 1544 i en www.andbank.es. Les participacions de Andbank Megatrends, F.I. no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

 

 Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.