7 consells d'inversió en temps de volatilitat

Medpatrimonia

24 oct. 2023

La volatilitat és el grau de variabilitat del preu o rendiment d'un actiu al voltant d'un valor mitjà. Així, com més volàtil és un actiu, més ràpides i extremes en són les fluctuacions. Donar resposta a qüestions com què fer en els moments de volatilitat a les borses o saber si vendre o mantenir posicions en espera de temps millors serà una mica més senzill si segueixes aquestes recomanacions.

 

Consells pràctics per als moments de volatilitat als mercats

1 – La volatilitat és part de la inversió

La volatilitat és el resultat de les reaccions, en excés, dels inversors als canvis econòmics, polítics i empresarials. Per tant, és una part inevitable i indissociable de la inversió.

 

2 - Invertir a llarg termini és menys arriscat

A llarg termini, els inversors solen veure's recompensats per assumir el risc de la renda variable. Si considerem els darrers 10, 20 o 50 anys, ens adonem que la rendibilitat de la renda variable és superior a la de la renda fixa o la del deute públic. Caigudes del 10 % s'han produït en la majoria dels anys (28 dels darrers 50) i tot i així la rendibilitat a llarg termini ha estat sòlida.

 

3 - Les correccions del mercat poden crear oportunitats atractives

Després d'esdeveniments que fan caure els mercats de forma ràpida, ja sigui la COVID-19 al seu dia o els conflictes bèl·lics actuals, se solen generar oportunitats de comprar valors a un preu per sota del que és habitual i obtenir grans rendibilitats a llarg termini.

 

4 – Cal evitar sortir i entrar de les inversions

En èpoques de volatilitat, és habitual tenir la temptació d'entrar i sortir dels mercats amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat. És a dir, vendre en moments de tensió per tal d'evitar una caiguda més gran i comprar quan els mercats estan més estables. En les inversions a llarg termini, és aconsellable mantenir les inversions, ja que les entrades i les sortides tendeixen a influir negativament en la rendibilitat.

 

5 – Diversificar les inversions

La diversificació és una màxima de les inversions. Invertir en un sol valor o un sol mercat és una concentració de risc, que s'accentua en èpoques de volatilitat. La diversificació de les inversions ajuda a generar rendibilitats més homogènies que ens permeten esquivar els moments difícils.

 

6 – Els beneficis de les inversions periòdiques s'acumulen

Cal tenir en compte el factor de l’interès compost. Quan invertim i obtenim beneficis, aquests s'acumulen i tenen caràcter multiplicatiu amb el pas del temps.

 

7 –No deixar-se arrossegar pel to general del mercat

Vendre després d'una gran caiguda amb l'objectiu de refugiar-se és una decisió que cal evitar, ja que recuperar les pèrdues pot trigar anys. De la mateixa manera, comprar en moments d'eufòria ens pot portar a adquirir valors a un alt preu amb el risc de caigudes posteriors.

En conclusió, en moments d'alta volatilitat és important mantenir una visió a llarg termini i no actuar sobre la base dels esdeveniments del moment. Prendre decisions precipitades pot comportar pèrdues irreparables i influir negativament a la teva planificació financera particular. Per això, és recomanable consultar-ho amb experts abans de prendre decisions compromeses.

A Medpatrimonia, com a agents financers d'Andbank España, SA, posem a la teva disposició un ampli equip d'especialistes i et donem accés al servei d’assessorament financer (advisory) i al de gestió discrecional de carteres d’Andbank Wealth Management SGIIC, SA,  que t’ajudaran a definir els objectius d'inversió i t’assessoraran per arribar-hi. Omple el següent formulari i contactarem amb tu, sense cap compromís.

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions del mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa.

Medipatrimonia Invest, SL (*) (“Medpatrimonia”) intervé com a Agent Financer en la comercialització de tots els productes i serveis bancaris i financers d'Andbank España, SA (**).

(*)Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1a. (**) Andbank Espanya, S.A. – Passeig de la Castellana, 55, 3a planta - 28046 Madrid. Espanya. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8a, H. M-561.28, Insc. 1a - Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya, número 1.544.