Broker o dealer, què són i en què es diferencien

Medpatrimonia

23 set. 2019

El mercat financer és complex  i, per a poder endinsar-nos-hi, és necessari conèixer el seu funcionament. La manera en què podem fer-ho és a través d'una empresa gestora financera degudament autoritzada i amb intermediaris certificats, com ara són els brokers o els dealers.

El broker i el dealer són professions associades a valors del mercat borsari. Encara que tots dos fan gairebé la mateixa feina, es diferencien en certs aspectes: un broker és aquell que executa l'operació en nom d'uns altres, compra i ven valors per als seus clients; un dealer, en canvi, opera en el mercat per compte propi, és a dir, compra i ven valors dels quals és propietari.

En el moment de tractar amb els valors, els brokers realitzen les compres centrats en els desitjos dels seus clients, que els paguen una comissió pels seus serveis en la transacció de valors. Això no ocorre amb els dealers, ja que tenen tots els drets i llibertats per a la compra-venda d'accions. Així doncs, el broker guanya diners cobrant la seva comissió mentre que el dealer guanya diners obtenint un resultat econòmic de les seves operacions.

 

Principals responsabilitats dels brokers

La responsabilitat principal d'un broker (a part de ser l'intermediari) és proporcionar informació de mercat sobre els productes, els preus i les condicions en les quals es troba el mercat. Amb un broker podem  accedir al mercat a més de posseir certs avantatges: en primer lloc, coneixen el mercat i disposen de les relacions que han establert amb els comptes potencials; en segon lloc, els brokers tenen els recursos i les eines per a arribar a la major base possible de compradors; també cal tenir en compte que un individu nou en el mercat probablement no tindrà el mateix accés als clients com el pot tenir un broker

 

Principals responsabilitats dels dealers

El dealer compra i ven valors pel seu compte, i després els hi ven o compra als seus clients, variant el preu i obtenint un benefici per això. Pot semblar que és exactament el que fa un broker, però en realitat existeix una gran diferència, ja que el broker no compra actius en el seu nom i després els ven als seus clients, actua com a intermediari, comprant aquests actius en el mercat per compte dels seus clients i cobra una comissió per la labor realitzada.

A Medpatrimonia com agents de Andbank España, SA, donem resposta a les necessitats específiques d'inversió sempre d'acord amb el perfil de l'inversor amb l’objectiu d’obtenir un rendiment òptim i la preservació del patrimoni.

 

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari, o trucar-nos al telèfon 93 567 88 51 i un assessor expert contactarà amb tu.

 

*Medpatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.