Com preparar-se per rebre un patrimoni familiar. Consells per a una bona gestió

Medpatrimonia

1 jul. 2019

Hi ha persones que saben que en algun moment de la seva vida, rebran un patrimoni familiar i necessitaran conèixer les claus per a fer-se’n càrrec d'una forma responsable i productiva.

Per a realitzar una correcta gestió patrimonial es necessita l’assessorament d’un assessor professional financer. No obstant això, no està de més tenir en compte els següents consells:

 

Formació 

En una etapa prèvia i també de forma contínua, és essencial educar-se i formar-se en tot el relacionat amb gestió del patrimoni, inversions, lideratge, formació dels successors i altres matèries.

 

Planificació i estratègia 

Els experts aconsellen separar el negoci del patrimoni familiar. Planificar amb perspectiva les inversions patrimonials, els objectius, terminis i persones que ens ajudaran en la gestió del patrimoni. Consensuar una estratègia global de creació de riquesa, definir si les necessitats del patrimoni familiar apunten a una estratègia patrimonial bàsica o a una més avançada.

 

Comptar amb assessorament 

La gestió del patrimoni familiar és complexa i convé seleccionar de forma rigorosa a assessors i equips de gestió d'inversions que aportin professionalitat, tracte expert i personalitzat. 

 

Avaluar els riscos

És prioritari definir el perfil de risc de la família. Realitzar una anàlisi global de riscos; des d'una possible mala evolució del sector industrial al qual pertanyi el negoci, fins a riscos financers, de canvis en l'estructura familiar i uns altres no controlables. En les inversions això portarà a una diversificació geogràfica i d'actius, així com a una adequació al perfil de risc.

 

El factor emocional 

Involucrar als membres de la família. Transmetre els valors personals i l'ètica. Gestió emocional de les relacions per a aconseguir una cohesió. No s’ha d’oblidar la importància de la cooperació familiar multigeneracional.

 

Fiscalitat 

Les condicions impositives són una cosa canviant que afecta de forma directa al resultat de la gestió patrimonial, és necessari conèixer bé la fiscalitat i revisar-la periòdicament amb els assessors. Transmissió patrimonial, planificació successòria fiscalment eficient.

 

Avaluar resultats 

Mantenir en tot moment el control de la gestió patrimonial, encara que es deleguin responsabilitats parcials. Mesurar periòdicament els resultats de l'estratègia i inversions realitzades i realitzar els ajustos que siguin necessaris, de manera que es compti sempre amb agilitat per a adaptar-se als moments canviants del negoci, del nucli familiar o de les condicions econòmiques i socials generals. Que totes les decisions es prenguin sobre la base de dades, sense deixar res a l'atzar ni a la rutina.

 

 

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari, o trucar-nos al telèfon 93 567 88 51 i un assessor expert contactarà amb tu.

 

*Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.