Què és i com es mesura la rendibilitat

Medpatrimonia

6 maig 2019

Quan invertim els nostres diners, busquem obtenir rendibilitat. Però com es calcula i com es mesura? com podem comparar entre els resultats que ens ofereixen els diferents productes? Per a saber com de rendible ha estat una inversió, hem de saber bé com es calculen els beneficis obtinguts i com es comparen amb altres opcions. 

Quan prenem la decisió d'estalviar, esperem que els diners que guardem es revaloritzin amb  el temps, que generin uns guanys i que augmenti la nostra capacitat financera futura. Per tant el que cerquem és rendibilitat o rendiment, que es defineix com “el resultat d'una inversió, que comprèn la suma dels interessos o dividends obtinguts, més la revaloració experimentada pel seu preu en el mercat”, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En l’àmbit de la inversió, la rendibilitat –que s'expressa en percentatge- mesura la quantitat de diners en la qual ha augmentat la nostra riquesa en referència a la quantitat que hem invertit. Per posar un exemple, si amb una inversió de 10.000 euros hem aconseguit un benefici de 1.000 euros, la rendibilitat total acumulada aconseguida serà del 10%.

 

Revaloració o rendes

El benefici es pot donar per dues vies quan invertim. D'una banda, per l'augment en el preu del producte que contractem. Per exemple, si subscrivim un fons d'inversió de renda variable, obtindrem rendibilitat si el preu de les accions que el gestor té en cartera es revaloritza. I de l’altra, per les rendes. Imaginem que comprem un local en el centre d’una capital de ciutat per a llogar-lo. Si ho fem és perquè confiem que com a mínim aquest local valgui més en el futur, però també perquè mentrestant anirem rebent una renda mensual, un lloguer que ens anirà pagant el nostre inquilí. El mateix succeeix amb les inversions en companyies que paguen dividends o amb els interessos periòdics que paguen els bons. Es tracta de pagaments periòdics, rendes, que va produint la nostra inversió inicial i que van augmentant el nostre patrimoni.

 

Rendibilitat financer fiscal

Per a mesurar el rendiment de les nostres inversions, també hem de comptar amb els impostos, la qual cosa es coneix com a rendibilitat financera fiscal. És la rendibilitat que ofereix un producte després de pagar a Hisenda.

 

Rendibilitat real

Finalment, a l'hora de calcular el benefici amb les nostres inversions, sempre hauríem de tenir en compte el cost de la vida. Perquè si hem aconseguit una rendibilitat de l'1 % amb un dipòsit però la inflació s'ha incrementat un 2%, en realitat haurem ‘perdut’ capacitat de compra. Per això, ens referim com a ‘rendibilitat real’ al resultat de restar al guany obtingut l'augment de l'IPC durant aquest temps. 

 

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari, o trucar-nos al telèfon 93 567 88 51 i un assessor expert contactarà amb tu.