Com convertir l'estalvi en un hàbit?

Estalvi, edat universitària, primera ocupació, època de despeses, fi de la hipoteca, estabilitat financera, jubilació

27 gen. 2020

Tendim a cometre l'error d'estalviar amb els diners que ens sobra a final de mes. Un plantejament equivocat per dues raons. Primer, perquè segurament en més d'una ocasió no ens quedarà res per a posar en la guardiola; segon, perquè la majoria de les vegades trobarem una excusa per a un altre final diferent a l'estalvi.

Ara bé, si ho fem a principis de mes, just quan ens han ingressat la nòmina, no sols aconseguirem que la quantia sigui més o menys fixa, sinó que aquest gest convertirà l'estalvi en un hàbit, en una cosa sistemàtica.

Això sí, cal disciplinar-se, tenir constància i voluntat per a això. Aptituds que són més fàcils de mantenir si fem un pas més i convertim l'estalvi en un rebut més al mes, com el de la llum, el del telèfon o el de l'aigua. I la millor fórmula per a obligar-nos és domiciliant una inversió, per exemple, un pla de pensions o un fons d'inversió. D'aquesta manera, estalviarem d'una forma senzilla, sense esforç i sense donar-nos gairebé ni compte.

L’objectiu d'estalvi ha d'estar present des d'una edat primerenca, ja que com més temps tinguem per a estalviar, menor serà el sacrifici econòmic que cal fer. Així que, al més aviat possible generem l'hàbit de l'estalvi, l'horitzó temporal serà major i, per tant, les possibilitats de generar l'estalvi suficient augmenten, ja que el llarg termini juga a favor de l'estalvi i inversió.

 

EDAT UNIVERSITÀRIA

Fins a incorporar-nos al món laboral, la capacitat d'estalvi és reduïda. No per una qüestió econòmica, sinó per una qüestió de mentalitat. Els nostres progenitors ens donen una paga per a finançar el nostre oci i no reparem a destinar una part, per petita que sigui, a l'estalvi per a un cotxe o, fins i tot, per a un viatge amb els amics. Per això, és important treballar durant l'adolescència en l'educació financera dels fills, per a inculcar i generar l'hàbit de l'estalvi, perquè siguin conscients de la importància d'estalviar per a aconseguir grans metes. En aquesta etapa, en general, l'horitzó temporal és curt.

 

PRIMERA OCUPACIÓ

Si des de la primera nòmina ens habituéssim a destinar un percentatge a la jubilació, mai hauríem de preocupar-nos en saber si tindrem els diners suficients per a mantenir el nivell de vida desitjat quan arribem a l'edat del retir. Però a més del llarg termini, en aquesta etapa cal pensar en un horitzó temporal a mitjà termini, el de l'habitatge i la creació d'una família.

 

ÈPOCA DE DESPESES

Ja tenim fills, habitatge i, fins i tot, un nou cotxe. És, per tant, una etapa de moltes despeses, en la qual estalviar no és tasca senzilla. La nostra pròxima meta són els estudis dels nostres fills, no tant en l'edat escolar com en la universitària, que requereix major esforç econòmic. Moment en el qual, a més, veiem la jubilació com una cosa no tan llunyana, i si no tenim el mètode de l'estalvi sistemàtic interioritzat, ens serà més complicat aconseguir totes dues metes.

 

ESTABILITAT FINANCERA

Gaudim del clímax professional, d'un bon sou i d'estabilitat financera. Aprofitem aquesta situació per a donar-li una empenta al nostre estalvi per a la jubilació.

 

FI DE LA HIPOTECA

Les despeses es redueixen de manera considerable en arribar la hipoteca a la seva fi. A més, els fills s'independitzen o estan a punt de fer-ho, per la qual cosa la seva manutenció també disminueix. En conseqüència, la capacitat d'estalvi és major, però també és major el desig de tranquil·litat. 

 

EDAT DAURADA

Si s’aplica el mètode de l'estalvi sistemàtic es podrà gaudir de la jubilació sense tenir cap preocupació econòmica. S'ho mereix.

A Medipatrimonia Invest, SL, en tant que és agent financer de Andbank España, SA., hi trobaràs el servei d’assessorament financer (advisory), i, el de gestió discrecional de carteres d’Andbank Wealth Management SGIIC, SA.

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

  

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España, S.A.U. – Paseo de la Castellana, 55, 3ª planta - 28046 Madrid. España. C.I.F. A-86.701.711 – R. M. de Madrid T. 31.181, F. 115, S. 8ª, H. M-561.28, Insc. 1ª - Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España, número 1.544.